Välkommen till Vivaldi

Sedan årsskiftet 2015-2016 har Vivaldi Trädgård och Skötsel gått över till moderbolaget Svensk Markservice.


Avdelningen för transporter och avfallshantering omsätter idag c:a 25 mkr och du kommer in i en expansionsfas, som ledare är du med och räknar på avdelningens nya uppdrag och deltar i strategiska beslut. Samtidigt som du som transportledare självständigt har ansvaret för att dagliga driften och de administrativa delarna fungerar. Dina arbetsuppgifter är att ta emot order, planera och delegera arbeten. Vi utför i huvudsak transporter med kranbilar och lastväxlare men även andra tjänster inom avfallshantering, återvinning och entreprenad. Du har förutom att planera och följa det dagliga arbetet som mestadels sker inne från kontoret ansvar för återrapportering mot administration. Ditt arbete kommer även att kräva sinne för planering av inköp av tjänster och kontakt med andra under- eller sidoentreprenörer.

 

Vi tror att du behöver en yrkesutbildning eller motsvarande från transport, avfall,  eller entreprenad med några års erfarenhet av branschen. Du har kunskap om miljö, ekonomiska och administrativa processer och klarar att möta kunder och medarbetare positivt trots högt tempo. Som person är du självständig och handlingskraftig, trivs med att leda och utvecklas tillsammans med andra, har lätt för att kommunicera och ett öppet och opretentiöst sätt. Social kompetens och lyhördhet för verksamhetens behov är av yttersta vikt, liksom att alltid se till kundnyttan i det du gör. Du trivs i en öppen miljö med korta beslutsvägar. Du måste kunna stå för och arbeta efter våra värderingar – Öppenhet – Respekt - Ärlighet – Ansvar – Affärsmässighet, vilka guidar oss i såväl vårt interna som det externa arbetet.

Tjänsten söker du genom att skicka en kort presentation av dig själv och CV till;
Vivaldi AB
Att: Dick Rollfelt
Mårtensdalsgatan 16, 120 30 STOCKHOLM

Dick.rollfelt@vivaldi.se

För mer information är du välkommen att kontakta mig på tel 08-556 11 674 eller 08-718 30 00. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan omgående, dock senast den 30 januari. Vi strävar efter att tillsätta tjänsten snarast möjligt för att stå rustade när våren kommer.


© Vivaldi AB, Mårtensdalsgatan 16, 120 30 Stockholm. Telefon: 08-718 30 00. E-post: info@vivaldi.se       Cookie-policy